Các bước tạo form trong access

Form trong access là một trong các đối tượng chính của access (table, query, form, report) - Nó giúp chúng ta cập nhật thêm xoá sửa dữ liệu một cách dễ dàng, thuận tiện thông qua giao diện.

Và trong bài học hôm nay thuthuat.top sẽ hướng dẫn các bạn các bước cơ bản để thiết kế một form trong accessform trong access

Để thiết kế một form trong access chúng ta có nhiều cách. Một trong các cách đơn giản để thiết kế một form trong access đó là Form Wizard

Bước 1: Vào menu Create chọn Form Wizard như hình bên dưới để qua bước 2

cac buoc tao form trong access

Bước 2: Một cửa sổ Form Wizard xuất hiện cho phép chúng ta chọn Table hay Query để làm dữ liệu nguồn cho formcac buoc tao form2

Bước 3: Chọn các trường bạn muốn cho lên form rồi ấn nút > (nếu bạn chọn từng trường) hoặc ấn nút >> (nếu bạn chọn tất cả các trường). Và nhấn next để sang bước tiếp theo

Bước 4: Chọn kiểu hiện thị của form và bấm Next để qua bước tiếp theo

- Các kiểu hiện thị của Form:

+ Column

+ Tabular

+ Datasheet

+ Justified

cac buoc tao form3

 

Bước 5: Đặt tên form và nhấn Finish để kết thúc các bước tạo form trong access

cac buoc tao form4

Như vậy Thuthuat.top đã hướng dẫn các bạn tạo một form trong access chỉ với 5 bước đơn giản trên.

Video CÁC BƯỚC TẠO FORM TRONG ACCESS (Main form/Sub form)

Video 1:

Media