Phím tắt cực kỳ hữu ích khi sử dụng máy tính

STT PHÍM TẮT CÔNG DỤNG
1 Windows + Home Trừ cửa sổ đang dùng, các cửa sổ còn lại sẽ bị thu nhỏ.
2 Windows + Mũi tên lên/xuống    Phóng to/thu nhỏ cửa sổ đang dùng.
3 Windows + Mũi tên trái/phải      Chuyển cửa sổ đang sử dụng sang nửa bên trái/phải.
4 Windows + Space        Toàn bộ cửa sổ trên desktop sẽ hiển thị trong suốt.
5 Windows + M (hay D)      Thu nhỏ cửa sổ xuống thanh Taskbar.
6 Windows + Tab                           Chuyển đổi các cửa sổ dưới dạng 3D.
7 Windows + Số (1-9)  Bật các ứng dụng theo thứ tự nằm trên thanh Taskbar.
8 Windows + T Hiện Thumbnail của ứng dụng đang nằm dưới thanhTaskbar
9 Windows + L Khóa máy.
10 Windows + E Mở Windows Explorer.
11 Windows + F Tìm kiếm.
12 Windows + G Đưa các gadgets lên trên đầu.
13 Windows + P Bật Menu lựa chọn hiển thị máy chiếu.
14 Windows + R Mở hộp thoại Run để viết lệnh.
15 Ctrl + Shift + Esc Mở Task Manager.
16 Ctrl + Shift + N Tạo một thư mục mới trên Desktop.
17 Alt + Win + Số (1-9) Mởi list của từng ứng dụng nằm trên thanh taskbar
18 Alt + Mũi tên trái Quay lại thư mục trước.
19 Alt + Mũi tên phải Quay lại thư mục sau.
20 Alt + F4 Đóng cửa sổ đang dùng.
21 Alt + Tab Chuyển sang cửa sổ vừa sử dụng.
22 Alt + D Đi tới thanh địa chỉ.
23 Alt + P Hiện/Ẩn xem trước.
24 Ctrl + N Mở một cửa sổ mới giống cửa sổ đang sử dụng.
25 Ctrl + Cuộn chuột Phóng to, thu nhỏ các file trong thư mục.
26 F2 Đổi tên file đã chọn.
27 F3 Đi tới thanh tìm kiếm của Windows Explorer.
28 Shift + Del Xóa file trực tiếp mà không cần lưu vào thùng rác
Anh 3 Sáng

About: