Các bước thiết kế một Report trong Access

Report là một đối tượng cơ sở dữ liệu giúp đưa ra phương thức để xem, định dạng và tóm tắt các thông tin trong cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

 

Ví dụ: Bạn có thể tạo một báo cáo đơn giản cho xem doanh thu bán hàng theo từng quý trong năm 2015 của công ty

Reports có thể được hiển thị theo 4 chế độ sau:

reportview

Design View: Chế độ Design View cung cấp cho bạn với cấu trúc của báo cáo. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hay xóa các thành phần của report. Nhưng bạn không thể thao tác dữ liệu trong nhiều bảng được kết hợp với báo cáo.

Report View: Report View cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng nhưng không thay đổi cách bố trí của báo cáo.

Layout View: Chế độ này cho phép bạn xem dữ liệu từ bảng và có thể thêm, chỉnh sửa, xóa các thành phần của báo cáo.

Print Preview: Print Preview cho phép bạn xem báo cáo sẽ trông như thế nào khi được in ra.

Để thay đổi chế độ xem báo cáo,  kích vào nút View trên tab Home như hình bên.

Các bước thiết kế một Report trong Access:

>Một cách cơ bản để thiết kế môt report trong access chính là Report Wizard và hôm nay Top Thủ Thuật sẽ hướng dẫn cac buoc thiet ke mot report trong access

Bước 1: Trên tab Create, kích nút Report Wizard

cac buoc thiet report trong access 1

Bước 2: Chọn Tables/Queries làm dữ liệu nguồn cho báo cáo

cac buoc thiet report trong access 2

Bước 3: Chọn các trường bạn muốn cho lên báo cáo rồi ấn nút > (nếu bạn chọn từng trường) hoặc ấn nút >> (nếu bạn chọn tất cả các trường). Và nhấn next để sang bước tiếp theo

Bước 4: Chọn cách sắp xếp cho báo cáo

cac buoc thiet report trong access 3

 

Bước 5: Chọn cách bố trí (Layout) và kiểu trang in quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo và nhấn next qua bước tiếp theo

cac buoc thiet report trong access 4

Bước 6: Chọn cách bạn muốn mở báo cáo để xem (Preview the report) hoặc chỉnh sửa báo cáo (Modify the report’s design). Nhấn Finish để kết thúc các bước tạo một report trong access

Như vậy Top Thủ Thuật đã hướng dẫn một cách cơ bản các bước để tạo một report trong access

 

Media

Lib VHU

VHU